Terapia masażem segmentarnym

 

Dokuczają Ci dolegliwości bólowe różnych części ciała? Zapoznaj się na czym polega masaż segmentarny i czym się różni od innych rodzajów masaży. Jakie są wskazania i przeciwwskazania.
Masaż segmentarny jest nazywany również leczniczym masażem odruchowym, gdyż związany jest z neurofizjologicznymi połączeniami między określonymi obszarami skóry, tkanki łącznej i mięśniowej, naczyniami a narządami wewnętrznymi, które są unerwione czuciowo z tego samego dermatomu - czyli tego samego segmentu rdzenie kręgowego.

Aby zabieg był odpowiednio wykonany bardzo ważna jest znajomość anatomii przez fizjoterapeutę bądź masażystę. Precyzyjnie wykonany masaż zależy od prawidłowego odnalezienia wszystkich chorobowych zmian odruchowych znajdujących się w tkankach w celu ich zniwelowania. Doświadczenie osoby wykonującej jest niezbędne dla rozpoznania i usunięcia występujących podczas masażu i po nim przesunięć odruchowych. Istotne znaczenie ma także zastosowanie odpowiednich technik, chwytów i dostosowanie siły masażu dla każdego pacjenta indywidualnie.

Wywołanie pozytywnych reakcji w zmienionych chorobowo tkankach, narządach uzależnione jest od prawidłowej czynności ośrodkowego układu nerwowego. OUN odpowiedzialny jest za odbieranie bodźców przez receptory i prawidłowe reagowanie na nie przez efektory. Droga pomiędzy nimi stanowi łuk odruchowy. Dlatego jakakolwiek zmiana chorobowa chociaż w jednym z elementów kręgu może przyczynić się do wystąpienia zmian odruchowych w innych częściach ciała.

Przykłady odruchowych objawów chorobowych:
- zaburzenia pęcherzyka żółciowego powodują przeczulicę skórną w dolnym odcinku klatki piersiowej w segmentach Th6-Th10
- w dusznicy bolesnej pojawiają się bóle samoistne lub przy dotyku w lewej połowie klatki piersiowej, promieniujące do lewego ramienia
- zmiany zapalne w kręgosłupie przyczyniają się do wystąpienia rozstępów w okolicy przykręgosłupowej
- schorzenia płuc oraz w porażenia połowicze zwiększają wydzielanie się potu
- w zmianach chorobowych płuc rozszerzają się naczynia krwionośne po stronie chorego płuca, na wysokości drugiego i trzeciego żebra
- stany zapalne wyrostka robaczkowego powodują ograniczenie napięcia mięśniowego powłok brzusznych po prawej stronie
- u pacjentów ze schorzeniami szczytów płuc pojawia się napięcie mięśni obręczy barkowej
- w dusznicy bolesnej natomiast napięciu ulegają mięśnie piersiowe
- w chorobach płuc obserwuje się boczne wygięcie kręgosłupa w stronę chorą oraz bolesność uciskową mostka
- boczne skrzywienie kręgosłupa widoczne jest w kamicy nerkowej
- zaburzeniach jelitowych występują nieregularne miesiączki i na odwrót
- ropne stany zapalne skóry, zwłaszcza w segmentach Th7-Th8, powodują gwałtowne bóle żołądka
- czyraki w obrębie twarzy często dają dolegliwości promieniujące do zębów
- poparzenia w segmentach Th12-L1 wywołują dolegliwości ze strony pęcherza moczowego
- trudności w wypróżnianiu wywołują zwiększone napięcie w mięśni biodrowych i pośladkowych
- dyskopatie szyjne są związane z dolegliwościami sercowo - naczyniowymi


W masażu segmentalnym stosuje się takie same techniki jak w masażu klasycznym, czyli (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, wałkowanie, wibracja). Po za tym stosowane są odpowiednie chwyty takie jak:
- piłowanie
- śrubowanie
- chwyt nadkolcowy
- rolowanie
- chwyt podciągania
- chwyt przesuwu
- przyśrubowanie podłużne
- chwyt posuwu
- chwyt okołołopatkowy
- wstrząsanie miednicy


W masażu segmentarnym bardzo ważne jest aby zachować kolejność opracowywania poszczególnych części ciała: grzbiet, miednica, klatka piersiowa, kark i głowa, brzuch, kończyny.

Wskazania do masażu segmentarnego:
- czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych
-  zaburzenia krążenia
- czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich
- stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)
- zaburzenia autonomicznego układu nerwowego
- zaburzenia funkcjonowania gruczołów wewnątrzwydzielniczych
- zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego
- stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)


Przeciwwskazania:
- brak zmian odruchowych
- wszystkie ostre bakteryjne zapalenia tkanek i narządów, wymagające interwencji chirurgicznej
- wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą
- ostre stany zapalne
- choroby nowotworowe
- krwawienia i krwotoki oraz groźba ich wystąpienia


Odpowiednio wykonany masaż segmentarny reguluje pracę narządów wewnętrznych oraz przyśpiesza ich regenerację.

Czas wykonywania masażu to 20-30 minut. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, a masaż wykonuje się tak długo, aż usunięte zostaną wszelkie zmiany odruchowe. Seria zabiegów to 10 spotkań, lecz po 20 wizytach następuje przerwa, która wynosi od 10 do 14 dni.